Imię i nazwisko Panny Młodej:
Imię i nazwisko Pana Młodego:
Adres e-mail (kontaktowy):
Telefon Panny Młodej:
Telefon Pana Młodego:
Imię Świadkowej:
imię Świadka
Data ślubu:
Adres przygotowań Panny Młodej:
Adres przygotowań Pana Młodego:
Godzina przygotowań:
Godzina wyjazdu Pana Młodego do Panny Młodej:
Czy będzie błogosławieństwo?
Tak, odbędzie się.
Tak, ale nie chcemy uwieczniać.
Nie będzie błogosławieństwa.
Godzina wyjazdu do kościoła:
Adres Kościoła:
Godzina ślubu:
Ważne elementy ślubu:
Wejście do kościoła:
Świadkowie będą siedzieć:
Bezpośrednio za nami.
Za nami, trochę rozsunięci.
W Ławce obok.
Atrakcje po kościele:
Zdjęcie grupowe pod kościołem:
Życzenia po mszy:
Nazwa i adres sali weselnej:
Czy będą podziękowania dla rodziców?
Tak.
Jeszcze nie wiemy.
Nie.
Pierwszy taniec:
Piosenka na pierwszy taniec:
Zarys harmonogramu wesela:
Jak dużo będzie gości na weselu?
Oprawa muzyczna:
Zgoda na przetwarzanie danych (wymóg RODO od dn. 25.05.2018) *
Wyrażam zgodę.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Ankieta przedślubna

Witajcie! prosimy Was o staranne wypełnienie wszystkich pól, które Was dotyczą. Wiem, że część rzeczy już ustaliliśmy, ale pomimo tego, prosimy o podanie informacji jeszcze raz, dla pewności. Celem ankiety jest zebranie najważniejszych informacji potrzebnych do ustalenia przebiegu naszej pracy w dniu ślubu. 

*RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Zoom Art Studio Mateusz Wasilewski z siedzibą przy ul. Szmaragdowej 14 (kod pocztowy: 06-400 Ciechanów), tel.: 733-675-888, adres e-mail: zoomartstudioo@gmail.com . Celem zbierania danych jest realizacja umowy na wykonanie reportażu ślubnego.3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy na wykonanie reportażu ślubnego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja umowy.5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

PANEL KLIENTA

© 2019-2020 Zoom Art Studio / Mateusz Wasilewski Wszystkie prawa zastrzeżone

Odwiedź nasze portale społecznościowe